Computerterminologie

paar-oefening

Zoek de items in de linkerkolom bij die uit de rechterkolom
cyberpesten
nettiquette
downloaden
pop-up
virus
spam
spyware